Vooringenomenheid in het proces

  • In een aantal zaken neemt IND de Nederlandse nationaliteit preventief af voordat onderzoeken afgerond zijn.
  • In een aantal zaken komt de IND een paar maanden voor het verstrijken van het 12 jaar termijn, waarbinnen de IND volgens de wet de nationaliteit nog mag af nemen als hiereen aanleiding is (lees geen ‘deskundige onderzoek) voor is.
  • Toen de IND dit besloot te doen bij deze ouders, had de IND echter geen echte aanleiding om dit te doen. 
  • Onderzoekers in Rwanda gebruiken vaak suggererende en bevestigende vragen zoals: Klopt het dat.…..? Is het zo
    dat…? Is het war dat…?
  • Burgers verdacht op basis van hun volk, familie of sociale positie. Beschuldigde ouders bezitten meestal een paar van deze vier kenmerken.

Onafhankelijke onderzoeken en verklaringen van directe getuigen die zijn ingebracht door de verdediging, worden stelselmatig afgewezen door de IND en de rechters. 

Het kan óók jou overkomen

IND’s onbewezen beschuldigingen hebben verwoestende gevolgen voor de betrokken en hun kinderen.
Geloof jij ook in eerlijk proces? Teken dan de petitie. 

Bronnen