Onjuiste en gebrekkige informatie

  • Locaties veranderen steeds
  • Verklaringen van anonieme bronnen en de betrokkenen worden inaccuraat geciteerd
  • Namen zijn verkeerd gespeld
  • Beschuldigingen berusten vaak op bewijs van horen zeggen (verkl. van anonieme getuigen) 
  • De REK-check wordt niet consequent toegepast. Dit is een criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van individuele ambtsberichten door de IND. 

De IND heeft geen oog voor de gevolgen van haar onzorgvuldige handelen #EerlijkProces

Ik hoop dat je bereid bent ons bij te staan...

met Benedicta | Eerlijk Proces

Nu je dit leest

IND’s onbewezen beschuldigingen zijn verwoestend geweest voor betrokkenen en hun kinderen. Honderden mensen hebben de petitie ondertekend.