Zes fouten van de IND

Onjuiste en gebrekkige informatie

De IND en rechters gebruiken onjuiste en gebrekkige informatie. Lees meer…

Gebrek aan transparantie in het hele proces

Waardoor de kwaliteit en zorgvuldigheid van het onderzoek, waarop Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Minister van Buitenlandse Zaken) & de IND de beschuldigingen baseren, niet gecontroleerd kunnen worden.* Lees meer…

Vooringenomenheid in het proces

Vooral bij de IND. Lees meer…

Niet naleving van de wet

en de procedurele beginselen* Lees meer…

Met twee maatstaven gemeten

in het hele proces* Lees meer…

De menselijke aspect ontbreekt

in het hele proces* Lees meer…

Oneerlijk Proces

De werkwijze van de IND in deze kwestie gaat in tegen vrijwel alle beginselen van behoorlijk bestuur door: 

  • Burgers verdacht op basis van hun volk, familie of sociale positie
  • Alle essentiële informatie om een gedegen verdediging te voeren, zoals getuigen en onderzoeksmethoden, wordt geheim gehouden.  
  • Het Nederlanderschap van de beschuldigden wordt preventief afgenomen, om termijnen te laten verstrijken.
  • Beschuldigingen die door het internationaal erkende Rwandatribunaal onbewezen zijn verklaard worden zonder enige onderbouwing van de besluitvorming geaccepteerd en gehanteerd.

De IND gaat hiermee duidelijk in tegen de meeste gedragsregels [formele en materiële beginselen] waaraan de overheid zich dient te houden om burgers te beschermen. Concreet gaat het om “verbod op détournement de procédure*” ,”zorgvuldigheidsbeginsel*”, “Fair-play*”, “evenredigheidsbeginsel*” en “gelijkheidsbeginsel*”.