Wat willen wij

Een dertigtal Nederlanders van Rwandese afkomst wordt door de Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst [IND] beschuldigd van misdaden tijdens de genocide van 1994 in Rwanda. Gezien deze ernstige beschuldigingen en Nederland mensenrechten hoog in het vaandel heeft, zou je verwachten dat iedere Nederlander die beschuldigd wordt een eerlijk proces krijgt om zich te kunnen verdedigen. Helaas is dit niet het geval en is de handelwijze van de IND al jaren inhumaan en ondoorzichtig.

Oneerlijk Proces

Eerlijk proces betwist het oordeel van de IND door de toegepaste dubieuze onderzoeksmethoden en het gebrek aan transparantie in het proces. De werkwijze van de IND lijkt gestoeld op vooringenomenheid van de organisatie en/of betrokken ambtenaren in deze kwestie. Zo wordt er geen ruimte aan onze ouders geboden om de beschuldigingen te weerleggen. Zij kunnen geen kant meer op en kunnen zich niet verdedigen, waardoor het proces waarin zij zich momenteel bevinden oneerlijk is. 

Hoe willen we dat bereiken?

Met een burgerinitiatief, social media campagnes en politieke lobbyen, proberen wij de mensonterende werkwijze van de IND aan de kaak te stellen. Wij willen dat Nederlanders van Rwandese afkomst een eerlijke kans krijgen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen van de IND en voorkomen dat zij voortijdig overgeleverd worden aan het juridisch systeem in Rwanda. Daarom vragen wij om: 

Een eerlijk proces voor Nederlanders van Rwandese afkomst

Zij verdienen de kans om zich adequaat te kunnen verdedigen in de procedures rondom de intrekking van hun Nederlanderschap en uitzetting/uitlevering aan Rwanda.

Teruggave van de ontnomen verblijfsvergunningen of het Nederlanderschap

bij gebrek aan eerlijke processen en/of deugdelijk bewijs.

Stop met de deportatie van onze familieleden