Het zorgvuldigheidsbeginsel betekent dat elk besluit door de overheid zorgvuldig wordt voorbereid. Er wordt daarvoor de nodige kennis vergaard en alle relevante feiten en belangen worden afgewogen vóór er een beslissing wordt gemaakt. Het verbod van (schijn van) partijdigheid.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Deel dit bericht