weggelakte stukken

Onze (groot)ouders krijgen geen volledige inzage in de ambtsberichten/stukken die geleid hebben tot het ambtsbericht. Deel dit bericht…Deel dit...

De REK-check

Dit is een criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van individuele ambtsberichten door de IND. Deel dit bericht…Deel dit...

WOB-verzoek

De Wet open overheid verzoek. Het is een verzoek tot openbaarmaking van informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij relevante bestuursorganen dat door iedereen ingediend kan worden, ongeacht hun belang. De verzochte informatie kan geschreven of elektronisch zijn....

een paar van deze vier kenmerken.

Hutu-etniciteit Kritiek geuit tegen de Rwandese regering Ondersteunt partijen en personen die kritisch zijn over de huidige regering ‘Hoge’ sociale/economische positie in Rwanda Deel dit bericht…Deel dit...

Fair-play

Bestuursfatsoen ofwel om eerlijkheid, openheid en royaliteit. De overheid mag de rechtszoekende niet tegenwerken wanneer het neerkomt om het kunnen benutten van procedurele kansen. Ook moet de overheid grootmoedig zijn als een burger de dupe wordt van ongelukkig...