Rwandatribunaal

Het Rwandatribunaal (International Criminal Tribunal for Rwanda, was een internationaal tribunaal onder toezicht van de Verenigde Naties dat zich tot december 2015 bezighield met de vervolging van internationale misdaden gepleegd in Rwanda gedurende het kalenderjaar...

Voorwaarden

Je bent bent een kiesgerechtigde, dus minimaal 18 jaar. Je naam, adres en geboortedatum * De commissie kan mogelijk een steekproef om jezelf te identificeren. Deel dit bericht…Deel dit...

burgerinitiatief

Ook burgers kunnen een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Een burgerinitiatief is een verzoek aan de Tweede Kamer om een uitgewerkte voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Deel dit bericht…Deel dit...

Europese Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europe Unie (HvJ-EU) ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen. Deel dit...

Raad van State

De Raad van State adviseert de regering en het parlement over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. Deel dit bericht…Deel dit...