Dat nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen voor een belanghebbende.
Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 3:4 lid 2

Deel dit bericht