De Wet open overheid verzoek. Het is een verzoek tot openbaarmaking van informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij relevante bestuursorganen dat door iedereen ingediend kan worden, ongeacht hun belang. De verzochte informatie kan geschreven of elektronisch zijn.

Deel dit bericht